Přidat RSS kanál Aktualit

Kdo jsme

Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat sdružující osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Svoji činnost zahájila v roce 1994.

Cíle SZ

Svoboda zvířat se snaží změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde však jen o zlepšení životních podmínek zvířat, ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem SZ souhlasí. Hlavní snahou je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. Celá činnost SZ je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.

Činnost SZ

Podle výzkumu veřejného mínění z roku 2006, který pro SZ vypracovalo CVVM, vyplynulo, že velká část veřejnosti pociťuje informační deficit v oblasti životních podmínek chovu kožešinových zvířat (71 %) a zvířat držených v laboratořích (75 %).Tento deficit se SZ snaží snižovat a v úsilí o změnu vztahu veřejnosti ke zvířatům pořádá odborné konference, besedy, výstavy, informační stánky, promítání dokumentárních filmů či ochutnávky veganských jídel. V rámci reklamních kampaní vydává letáky, brožury, plakáty i filmové dokumenty. SZ organizuje kampaně za ukončení chovu tzv. kožešinových zvířat a snížení prodejnosti pravých kožešin, za nahrazení pokusů na zvířatech a za cirkusy bez zvířat. Velkou váhu přikládá ekologické a etické výchově – její lektoři úspěšně přednáší o ekologii a ochraně zvířat na základních školách, na středních a vysokých školách a dalších veřejných místech probíhají přednášky o pokusech na zvířatech a alternativních metodách, tzv. kožešinových zvířatech a o problematice zvířat v cirkusech.
V rámci kampaní organizuje SZ petiční akce, demonstrace, připomínkuje návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává z hlediska ochrany zvířat příznivější návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje se správních řízení atd.
V rámci propagace kosmetiky a prostředků pro domácnost netestovaných na zvířatech SZ uděluje mezinárodní certifikáty Humánní kosmetický standard a Humánní standard pro prostředky pro domácnost českým společnostem, které splňují daná kritéria. Obchodníkům, kteří se rozhodnout neprodávat pravé kožešiny také uděluje certifikát Obchod bez kožešin.

Spolupráce SZ

SZ spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi na ochranu zvířat, které sledují podobné cíle. V rámci mezinárodní spolupráce je SZ členem Aliance za módu bez kožešin - Fur Free Alliance (koalice sdružující organizace na ochranu tzv. kožešinových zvířat z celého světa), ECEAE (Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech) a ENDCAP (Evropské síťě za ukončení držení volně žijících zvířat v zajetí). Vedle těchto organizací spolupracuje s mnoha dalšími zahraničními partnery z Evropy (InterNICHE, VIVA, RSPCA, WSPA) i USA (HSUS). SZ se také snaží o diskuzi a spolupráci se státními orgány ochrany zvířat – Ústřední komisí pro ochranu zvířat, Státní veterinární správou a Ministerstvem zemědělství.

Financování činnosti SZ

Zhruba 68 % příjmů představují dary od drobných dárců a členské příspěvky. Přibližně 7 % tvoří granty, které jsou většinou určeny pro Sekci na ochranu koček. Zbytek získává SZ z prodeje propagačních předmětů a z organizování benefičních akcí.

SZ nepřijímá peníze od firem, které profitují z využívání zvířat. 

Úspěchy SZ

 • SZ napomohla prosazení zákazu chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR
 • kampaň Ve své kůži, která napomohla ke zrušení kožešinových farem, získala v roce 2017 cenu za efektivní marketing Effie
 • SZ prosadila v ČR zákaz testování kosmetiky a jejích složek na zvířatech
 • pomohla prosadit celoevropský zákaz dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech
 • aktivní kampaní napomohla zákazu obchodování s výrobky z tuleňů v EU
 • pomohla nahradit některé pitvy a pokusy na zvířatech ve výuce na několika školách a  fakultách
 • napomohla uzavření kožešinové farmy v Milevsku a v Souměři
 • aktivně se zasadila o prosazení zákazu dovozu a prodeje psích a kočičích kožešin v EU
 • bylo odučeno bylo více než 1 300 programů pro základní i střední školy
 • byly uspořádány byly tři mezinárodní odborné konference – „Welfare v chovech kožešinových zvířat“, „Alternativy k pokusům na zvířatech ve vzdělávání“ a „Perspektivy chovu kožešinových zvířat v zemích EU“ a poslanecký seminář při projednávání zákazu chovu tzv. kožešinových zvířat "Zákaz chovu kožešinových zvířat v praxi - zkušenosti z evropských zemí" v roce 
 • pravidelně jsou vydávány zprávy o situaci zvířat chovaných na kožešinových farmách a o zvířatech používaných k laboratorním účelům
 • do mnoha televizních reportáží, novinových článků a rozhlasových pořadů se SZ podařilo prosadit téma ochrany zvířat
 • v rámci kampaní „Cesta na smrt“, „Oběti krásy“ a „Proti srsti“ umístila SZ po celé ČR více než 600 billboardů
 • kampaň SZ „Fashion Victims“ zaměřená na kožešinovou módu byla v roce 2006 získala cenou „Best Creative“
 • Sekci na ochranu koček při SZ se během své desetileté existence podařilo odchytit, vyléčit a umístit do nových rodin 620 koček
 • Sekce také uspořádala 10 umisťovacích výstav opuštěných koček, při nichž našlo nový domov přes 300 zvířat
 • členové Sekce také v několika depozitech průběžně pečují o 30-40 koček

Největším úspěchem, který však v této oblasti SZ vnímá, je posun postojů veřejnosti ve vnímání zvířat jako cítících bytostí.

Aktuálně

Klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2019

21.12.2018

Přejeme Vám klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2018.

Chcete vědět více?

Podlehlo Ministerstvo zemědělství nátlaku cirkusů?

11.12.2018

V úterý 11. prosince média přinesla zprávu, že Ministerstvo zemědělství (MZe) do připravované novely zákona na ochranu zvířat proti týrání nezapracuje zákaz drezury a vystupování zvířat v cirkusech. "Působí to dojmem, že ministr Toman podlehl lobby majitelů cirkusů. Není přece v pořádku, aby podnikatelské subjekty, kterých se zákony týkají a mají tak zjevný střet zájmů, byly přizvány k jejich úpravě."

Chcete vědět více?

Jak prožít Vánoce bez krutosti

10.12.2018

Jak nadělit nejen lidem, ale i zvířatům pohodovější Vánoce? 

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANT studio