Přidat RSS kanál Aktualit

Kdo jsme

Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat sdružující osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Svoji činnost zahájila v roce 1994.

Cíle SZ

Svoboda zvířat se snaží změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde však jen o zlepšení životních podmínek zvířat, ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem SZ souhlasí. Hlavní snahou je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. Celá činnost SZ je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.

Činnost SZ

Podle výzkumu veřejného mínění z roku 2006, který pro SZ vypracovalo CVVM, vyplynulo, že velká část veřejnosti pociťuje informační deficit v oblasti životních podmínek chovu kožešinových zvířat (71 %) a zvířat držených v laboratořích (75 %).Tento deficit se SZ snaží snižovat a v úsilí o změnu vztahu veřejnosti ke zvířatům pořádá odborné konference, besedy, výstavy, informační stánky, promítání dokumentárních filmů či ochutnávky veganských jídel. V rámci reklamních kampaní vydává letáky, brožury, plakáty i filmové dokumenty. SZ organizuje kampaně za ukončení chovu tzv. kožešinových zvířat a snížení prodejnosti pravých kožešin, za nahrazení pokusů na zvířatech a za cirkusy bez zvířat. Velkou váhu přikládá ekologické a etické výchově – její lektoři úspěšně přednáší o ekologii a ochraně zvířat na základních školách, na středních a vysokých školách a dalších veřejných místech probíhají přednášky o pokusech na zvířatech a alternativních metodách, tzv. kožešinových zvířatech a o problematice zvířat v cirkusech.
V rámci kampaní organizuje SZ petiční akce, demonstrace, připomínkuje návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává z hlediska ochrany zvířat příznivější návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje se správních řízení atd.
V rámci propagace kosmetiky a prostředků pro domácnost netestovaných na zvířatech SZ uděluje mezinárodní certifikáty Humánní kosmetický standard a Humánní standard pro prostředky pro domácnost českým společnostem, které splňují daná kritéria. Obchodníkům, kteří se rozhodnout neprodávat pravé kožešiny také uděluje certifikát Obchod bez kožešin.

Spolupráce SZ

SZ spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi na ochranu zvířat, které sledují podobné cíle. V rámci mezinárodní spolupráce je SZ členem Aliance za módu bez kožešin - Fur Free Alliance (koalice sdružující organizace na ochranu tzv. kožešinových zvířat z celého světa), ECEAE (Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech) a ENDCAP (Evropské síťě za ukončení držení volně žijících zvířat v zajetí). Vedle těchto organizací spolupracuje s mnoha dalšími zahraničními partnery z Evropy (InterNICHE, VIVA, RSPCA, WSPA) i USA (HSUS). SZ se také snaží o diskuzi a spolupráci se státními orgány ochrany zvířat – Ústřední komisí pro ochranu zvířat, Státní veterinární správou a Ministerstvem zemědělství.

Financování činnosti SZ

Zhruba 68 % příjmů představují dary od drobných dárců a členské příspěvky. Přibližně 7 % tvoří granty, které jsou většinou určeny pro Sekci na ochranu koček. Zbytek získává SZ z prodeje propagačních předmětů a z organizování benefičních akcí.

SZ nepřijímá peníze od firem, které profitují z využívání zvířat. 

Úspěchy SZ

 • SZ napomohla prosazení zákazu chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR
 • kampaň Ve své kůži, která napomohla ke zrušení kožešinových farem, získala v roce 2017 cenu za efektivní marketing Effie
 • SZ prosadila v ČR zákaz testování kosmetiky a jejích složek na zvířatech
 • pomohla prosadit celoevropský zákaz dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech
 • aktivní kampaní napomohla zákazu obchodování s výrobky z tuleňů v EU
 • pomohla nahradit některé pitvy a pokusy na zvířatech ve výuce na několika školách a  fakultách
 • napomohla uzavření kožešinové farmy v Milevsku a v Souměři
 • aktivně se zasadila o prosazení zákazu dovozu a prodeje psích a kočičích kožešin v EU
 • bylo odučeno bylo více než 1 300 programů pro základní i střední školy
 • byly uspořádány byly tři mezinárodní odborné konference – „Welfare v chovech kožešinových zvířat“, „Alternativy k pokusům na zvířatech ve vzdělávání“ a „Perspektivy chovu kožešinových zvířat v zemích EU“ a poslanecký seminář při projednávání zákazu chovu tzv. kožešinových zvířat "Zákaz chovu kožešinových zvířat v praxi - zkušenosti z evropských zemí" v roce 
 • pravidelně jsou vydávány zprávy o situaci zvířat chovaných na kožešinových farmách a o zvířatech používaných k laboratorním účelům
 • do mnoha televizních reportáží, novinových článků a rozhlasových pořadů se SZ podařilo prosadit téma ochrany zvířat
 • v rámci kampaní „Cesta na smrt“, „Oběti krásy“ a „Proti srsti“ umístila SZ po celé ČR více než 600 billboardů
 • kampaň SZ „Fashion Victims“ zaměřená na kožešinovou módu byla v roce 2006 získala cenou „Best Creative“
 • Sekci na ochranu koček při SZ se během své desetileté existence podařilo odchytit, vyléčit a umístit do nových rodin 620 koček
 • Sekce také uspořádala 10 umisťovacích výstav opuštěných koček, při nichž našlo nový domov přes 300 zvířat
 • členové Sekce také v několika depozitech průběžně pečují o 30-40 koček

Největším úspěchem, který však v této oblasti SZ vnímá, je posun postojů veřejnosti ve vnímání zvířat jako cítících bytostí.

Aktuálně

Svoboda zvířat uvádí lži o kampani Cirkusy bez zvířat na pravou míru

05.03.2019

Mýty vs. fakta - tak zní název nejnovější informační série, kterou Svoboda zvířat spouští na sociálních sítích v rámci své kampaně Cirkusy bez zvířat. Jejím cílem je uvést na pravou míru některé mýty, lži a polopravdy o kampani Cirkusy bez zvířat, která usiluje o prosazení zákazu využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech.

Chcete vědět více?

Svoboda zvířat podporuje „Petici za zákaz používání a prodeje zábavní pyrotechniky“

28.02.2019

Svoboda zvířat proto podporuje „Petici za zákaz používání a prodeje zábavní pyrotechniky“. Pražská kancelář (Lublaňská 18, Vinohrady, Praha 2) nově spadá mezi petiční místa.

Chcete vědět více?

26.2. je zavřené pražské infocentrum

22.02.2019

Na vědomost se dává, že výjimečně bude v úterý 26.2. zavřeno naše pražské infocentrum.  V...

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANT studio