Přidat RSS kanál Aktualit

Kdo jsme

Svoboda zvířat (SZ) je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat sdružující osoby sympatizující s jejími cíli. Vychází z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Svoji činnost zahájila v roce 1994.

Cíle SZ

Svoboda zvířat se snaží změnit vztah lidí ke zvířatům. Nejde však jen o zlepšení životních podmínek zvířat, ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem SZ souhlasí. Hlavní snahou je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. Celá činnost SZ je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce.

Činnost SZ

Podle výzkumu veřejného mínění z roku 2006, který pro SZ vypracovalo CVVM, vyplynulo, že velká část veřejnosti pociťuje informační deficit v oblasti životních podmínek chovu kožešinových zvířat (71 %) a zvířat držených v laboratořích (75 %).Tento deficit se SZ snaží snižovat a v úsilí o změnu vztahu veřejnosti ke zvířatům pořádá odborné konference, besedy, výstavy, informační stánky, promítání dokumentárních filmů či ochutnávky veganských jídel. V rámci reklamních kampaní vydává letáky, brožury, plakáty i filmové dokumenty. SZ organizuje kampaně za ukončení chovu tzv. kožešinových zvířat, za nahrazení pokusů na zvířatech a za cirkusy bez zvířat. Velkou váhu přikládá ekologické a etické výchově – její lektoři úspěšně přednáší o ekologii a ochraně zvířat na základních školách, na středních a vysokých školách a dalších veřejných místech probíhají přednášky o pokusech na zvířatech a alternativních metodách, tzv. kožešinových zvířatech a o problematice zvířat v cirkusech.
V rámci kampaní organizuje SZ petiční akce, demonstrace, připomínkuje návrhy zákonů a vyhlášek týkajících se ochrany zvířat, vypracovává z hlediska ochrany zvířat příznivější návrhy, jedná s úřady, zúčastňuje se správních řízení atd.
V rámci propagace kosmetiky a prostředků pro domácnost netestovaných na zvířatech SZ uděluje mezinárodní certifikáty Humánní kosmetický standard a Humánní standard pro prostředky pro domácnost českým společnostem, které splňují daná kritéria. Obchodníkům, kteří se rozhodnout neprodávat pravé kožešiny také uděluje certifikát Obchod bez kožešin.

Spolupráce SZ

SZ spolupracuje s českými i zahraničními organizacemi na ochranu zvířat, které sledují podobné cíle. V rámci mezinárodní spolupráce je SZ členem Fur Free Alliance (koalice sdružující organizace na ochranu tzv. kožešinových zvířat z celého světa), ECEAE (Evropské koalice za ukončení pokusů na zvířatech) a ENDCAP (Evropské síťě za ukončení držení volně žijících zvířat v zajetí). Vedle těchto organizací spolupracuje s mnoha dalšími zahraničními partnery z Evropy (InterNICHE, VIVA, RSPCA, WSPA) i USA (HSUS). SZ se také snaží o diskuzi a spolupráci se státními orgány ochrany zvířat – Ústřední komisí pro ochranu zvířat, Státní veterinární správou a Ministerstvem zemědělství.

Financování činnosti SZ

Zhruba 68 % příjmů představují dary od drobných dárců a členské příspěvky. Přibližně 7 % tvoří granty, které jsou většinou určeny pro Sekci na ochranu koček. Zbytek získává SZ z prodeje propagačních předmětů a z organizování benefičních akcí.

SZ nepřijímá peníze od firem, které profitují z využívání zvířat. 

Úspěchy SZ

 • SZ prosadila v ČR zákaz testování kosmetiky a jejích složek na zvířatech
 • pomohla prosadit celoevropský zákaz dovozu a prodeje kosmetiky testované na zvířatech
 • aktivní kampaní napomohla zákazu obchodování s výrobky z tuleňů v EU
 • pomohla nahradit některé pitvy a pokusy na zvířatech ve výuce na několika školách a  fakultách
 • napomohla uzavření kožešinové farmy v Milevsku a v Souměři
 • aktivně se zasadila o prosazení zákazu dovozu a prodeje psích a kočičích kožešin v EU
 • bylo odučeno bylo více než 1 300 programů pro základní i střední školy
 • byly uspořádány byly tři mezinárodní odborné konference – „Welfare v chovech kožešinových zvířat“, „Alternativy k pokusům na zvířatech ve vzdělávání“ a „Perspektivy chovu kožešinových zvířat v zemích EU“
 • pravidelně jsou vydávány zprávy o situaci zvířat chovaných na kožešinových farmách a o zvířatech používaných k laboratorním účelům
 • do mnoha televizních reportáží, novinových článků a rozhlasových pořadů se SZ podařilo prosadit téma ochrany zvířat
 • v rámci kampaní „Cesta na smrt“, „Oběti krásy“ a „Proti srsti“ umístila SZ po celé ČR více než 600 billboardů
 • kampaň SZ „Fashion Victims“ zaměřená na kožešinovou módu byla v roce 2006 získala cenou „Best Creative“
 • Sekci na ochranu koček při SZ se během své desetileté existence podařilo odchytit, vyléčit a umístit do nových rodin 620 koček
 • Sekce také uspořádala 10 umisťovacích výstav opuštěných koček, při nichž našlo nový domov přes 300 zvířat
 • členové Sekce také v několika depozitech průběžně pečují o 30-40 koček

Největším úspěchem, který však v této oblasti SZ vnímá, je posun postojů veřejnosti ve vnímání zvířat jako cítících bytostí.

Aktuálně

Zákaz kožešinových farem prošel druhým čtením ve sněmovně

28.04.2017

Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání právě prošla druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Novela, jíž  se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, navrhuje ukončení činnosti kožešinových farem. Na jaře 2016 ji předložila skupina poslanců v čele s poslancem Robinem Böhnischem.

Chcete vědět více?

Petiční výbor převezme petici za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat s téměř 46 000 podpisy

27.04.2017

V úterý 2. května předají zástupci organizace Svobody zvířat 45 783 podpisů sesbíraných pod peticí za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat petičnímu výboru Poslanecké sněmovny. Petici převezme jeho předsedkyně Zuzka Bebarová Rujbrová. K předání dojde ve 13:30 hodin před hlavní budovou Poslanecké sněmovny ve Sněmovní 4. 

Chcete vědět více?

Nejnovější průzkum veřejného mínění: 83 % obyvatel si přeje schválení zákona rušícího kož. farmy

23.04.2017

V současné době se v Poslanecké sněmovně projednává novela zákona, která by v ČR zcela zakázala chovy tzv. kožešinových zvířat. Podle nejnovějšího reprezentativního průzkumu veřejného mínění, který na jaře provedla agentura Focus, by se zákazem souhlasilo 83 % občanů a občanek České republiky.

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANTstudio.cz