Přidat RSS kanál Aktualit

20 let úspěchů Svobody zvířat

Historie Svobody zvířat

Svoboda zvířat vznikla kolem roku 1994. V této době bylo zakládáno mnoho jejích poboček v různých městech, které fungovaly víceméně nezávisle a spolupracovaly jen do určité míry. Důvodem ke vzniku bylo vnést do veřejného diskurzu tehdy ojedinělé téma práv zvířat a začít upozorňovat na krutosti páchané na zvířatech v různých průmyslových odvětvích, jako jsou například pokusy na zvířatech či kožešinové farmy. K určitému stmelení celé organizace došlo kolem roku 2000, kdy se ustálily dvě hlavní pobočky Svobody zvířat v Plzni a v Praze, které fungují až dodnes. Svobodu zvířat lze považovat za nejstarší organizaci na ochranu práv zvířat v České republice. Stručné shrnutí její historie můžete zhlédnout v pořadu Chcete mě?

Kampaň Zvířata slaví

Slavíme 20 let Svobody zvířat!

V dubnu 2014 jsme spustili kampaň Zvířata slaví, která má za úkol upozornit na vše, co se nám podařilo za 20 let naší existence dosáhnout, a motivovat nové lidi k zapojení se do ochrany zvířat. Více informací najdete na www.zvirataslavi.cz.

V rámci kampaně Zvířata slaví jsme vyrobili novou putovní výstavu, kterou je možné si zdarma zapůjčit k umístění do vhodných prostor. Výstava rekapituluje dvě dekády existence Svobody zvířat, za něž se posunula od sítě jednotlivých aktivistů k progresivní organizaci, která bojuje za ochranu práv zvířat v České republice jak v terénu, tak v nejvyšších politických patrech. Máte-li o půjčení výstavy zájem, pište na vystavy@svobodazvirat.cz.


Úspěchy Svobody zvířat

Kampaň Proti srsti

Proti srstiKampaň byla založena v roce 1999. Jejím cílem je prosazení zákazu chovu tzv. kožešinových zvířat v ČR a snížení prodejnosti pravých kožešin.

Co se podařilo:
 • mnoho informačních kampaní a osvětových akcí pro laickou i odbornou veřejnost
 • dvě odborné mezinárodní konference v Brně (2002) a v Praze (2008)
 • kampaň Fashion Victims (2006) získala cenu Best Creative
 • projekt Ukažte to vládě vyvolal velkou vlnu nevole veřejnosti, lidé odeslali přes 30 000 protestních e-mailů ministrovi zemědělství
 • založení tradice oslav Světového dne bez kožešin, který od roku 2009 pořádáme v Praze
 • Designem proti kožešinám: za 9 let koordinace soutěže v ČR (později i v SR) se zapojilo přes 700 studentů, téma v mnoha médiích
 • Obchod bez kožešin: v ČR koordinujeme od roku 2006, je v něm zapojeno přes 300 obchodních značek z celého světa (kolem 30 má pobočky v ČR) a z toho jsou 4 české firmy
 • Komerční lov tuleňů je evropské veřejnosti proti srsti: prosazen zákaz obchodu s tuleními výrobky v EU (2010), již po schválení zákazu ušetřeno a zachráněno na čtvrt milionu tuleňů, kteří byli zabíjeni kvůli kožešinám v Kanadě
 • v ČR za poslední léta velmi výrazně klesl počet zabitých zvířat pro kožešiny,uzavřeno několik kožešinových farem
 • zákaz obchodu s psími a kočičími kožešinami v EU (2008)

Kampaň Za nahrazení pokusů na zvířatech

Za nahrazení pokusů na zvířatechKampaň byla založena v roce 1995. Jejím cílem je ukončit používání zvířat pro testování v různých oblastech a nahradit takové pokusy alternativními metodami

Co se podařilo:
 • zákaz testování kosmetiky a jejích složek na zvířatech v ČR (2004)
 • zákaz testování kosmetiky a jejích složek na zvířatech v EU včetně importu (2013)
 • informační a osvětové kampaně (billboardy, MHD, kadeřnické salóny...)
 • zahájení certifikace mezinárodním HCS pro kosmetiku a HHPS pro prostředky pro domácnost v ČR (2008)
 • Ochromující krása: dva hlavní výrobci přestávají používat myši k testování botoxu
 • Cruelty Free Intarnetional: usilujeme o omezování testování kosmetiky jinde ve světě (např. v Bralízie a Číně)
 • Humánní vzdělávání: spolupráce s více než 20 fakultami vysokých škol, v několika z nich se podařilo prosadit alternativní metody k pokusům na zvířatech
 • organizace turné odborníka na alternativní metody ve vzdělávání Nicka Jukese (2005) a konference Alternativy k pokusům na zvířatech ve vzdělávání v Praze (2006)
 • Nejbližší příbuzní: zpřísnění evropské směrnice pro používání primátů na pokusy

Projekt Bratr medvěd a kampaň Cirkusy bez zvířat

Projekt „Bratr Medvěd“ fungoval v letech 2000-2003 a jeho úkolem bylo zlepšit životní podmínky medvědů v zoologických zahradách, hradních a zámeckých příkopech, cirkusech a u soukromých osob. V roce 2003 byla spuštěna kampaň Cirkusy bez zvířat, jejímž cílem je ukončit využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR.

Co se podařilo:
 • Bratr medvěd: vytvořeny návrhy na zlepšení životních podmínek mědvědů chovaných v zajetí; rekonstrukce výběhu pro medvědy na zámku Konopiště (2001)
 • Cirkusy bez zvířat: osvětová činnost a prosazení zákazu používání některých volně žijících druhů zvířat (nově narození primáti, ploutvonožci, kytovci (vyjma delfinovitých), nosorožci, hroši nebo žirafy) v cirkusech (2004)

Ostatní projekty

Svoboda zvířat se kromě hlavních kampaní zabývala také mnoha dalšími projekty:

 • Odučili jsme více než 1 300 ekovýchovných programů zaměřených na vytvoření kladného vztahu dětí na základních školách ke zvířatům.
 • Sekce na ochranu koček zachránila přes 700 koček a uspořádala 10 umisťovacích výstav.
 • ochutnávky veganských jídel pro veřejnost
 • řešení případů týrání zvířat, poradenství pro veřejnost
 • kampaň Cesta na smrt, která snížila počet koní převážených do Itálie na jatka
 • kampaň upozorňující na kruté zacházení a zabíjení kaprů před Vánoci


Lejla Abbasová
Kubišové
Pavel Vítek
Láďa Kerndl
Petra Černocká
Sisa Sklovská
Zdeněk Srstka
Bára Hrzánová

Aktuálně

Podlehlo Ministerstvo zemědělství nátlaku cirkusů?

11.12.2018

V úterý 11. prosince média přinesla zprávu, že Ministerstvo zemědělství (MZe) do připravované novely zákona na ochranu zvířat proti týrání nezapracuje zákaz drezury a vystupování zvířat v cirkusech. "Působí to dojmem, že ministr Toman podlehl lobby majitelů cirkusů. Není přece v pořádku, aby podnikatelské subjekty, kterých se zákony týkají a mají tak zjevný střet zájmů, byly přizvány k jejich úpravě."

Chcete vědět více?

Jak prožít Vánoce bez krutosti

10.12.2018

Jak nadělit nejen lidem, ale i zvířatům pohodovější Vánoce? 

Chcete vědět více?

Otevřený dopis ministrovi zemědělství: proč ochránci zvířat nejsou členy expertní skupiny?

06.12.2018

Pracovní skupina k omezení drezury v cirkusech se poprvé sešla na Mze 8. listopadu. Zatímco cirkusy měly na jednání skupiny své zastoupení, ochránci zvířat nikoli. Nikdo nás s nabídkou s účastí ve skupině neoslovil, ačkoli se tématu zvířat v cirkusech podrobně věnujeme a máme problematiku, včetně vědeckých studií, zmapovanou. Rozhodli jsme se proto Mze kontaktovat a o účast ve skupině zažádat. Odpověď nám dosud žádná nepřišla.

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANT studio