Přidat RSS kanál Aktualit

Svoboda zvířat vystoupila proti týrání zvířat

19.06.2018


S prohlášením k ochraně zvířat a především s představením kampaně Cirkusy bez zvířat vystoupila Svoboda zvířat 16. června na ostravské demonstraci STOP týrání - tvrdší tresty.

Je potřeba, aby prokázané týrání nebylo bráno na lehkou váhu, nýbrž coby závažný čin vůči tvorům, kteří - jak je deklarováno v zákoně - stejně jako člověk pociťují bolest a utrpení.

Fotogalerii z protestní události naleznete zde

Prohlášení Svobody zvířat 

Svoboda zvířat je celostátní nezisková organizace pro ochranu práv zvířat. Vycházíme z myšlenky, že každý život má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu, která není závislá na momentálním hodnocení člověkem. Již od doby našeho vzniku v roce 1994 usilujeme o změnu vztahu lidí ke zvířatům. Nejde nám však jen o zlepšení životních podmínek zvířat, ačkoliv z krátkodobého hlediska s tímto přístupem souhlasíme. Naší hlavní snahou je změnit pohled na zvířata tak, aby byla vnímána jako tvorové, kteří mají hodnotu sami o sobě. Zacházení s nimi by nemělo být hodnoceno podle jejich možného užitku pro člověka. Celá činnost Svobody zvířat je založena na myšlence nenásilí a nepřekročení osobní svobody jednotlivce, a to jak lidí, tak zvířat.

V Zákoně na ochranu zvířat proti týrání je v preambuli jasně deklarováno: “Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.”

Bohužel, skutečnost je mnohdy jiná. Smutnější a bolestivější, neboť současný zákon naše zvířecí společníky nechrání dostatečně.

I v případech evidentní nedostatečné péče ze strany majitele zvířete jsou sankce až nedůstojně nízké. Navíc dokazování viny v otázce týrání zvířete je někdy velmi komplikované. Státní orgány tak bývají na řešení týrání zvířat mnohdy krátké. U větších zejména exotických zvířat jako jsou sloni nebo tygři bývá situace ještě komplikovanější. Přestože se jasně prokáže, že žijí v nevyhovujících podmínkách, nebývají majiteli odebrána. A to proto, že zvířata není kam umístit. Tato patová situace je až příliš častým jevem. Existují mnohé medializované případy - tím posledním je nedávný incident projíždějícího cyklisty s lvicí soukromého chovatele na procházce. V tomto případě sobecký majitel dál chová divoké šelmy i přes platný zákaz chovu. Přímá úměra je na místě: dokud se tresty za špatné nakládání se zvířaty nezpřísní, nelichotivá situace se jen tak nezlepší.

Avizované zvýšení trestů v připravované novele trestního zákoníku proto rozhodně vítáme, neboť je nezbytné hlasitě deklarovat, že v české společnosti není prostor pro toleranci a přivírání víček před násilím na zvířatech. Nicméně samotné vyšší tresty situaci zcela neřeší.

Svoboda zvířat usiluje o změnu ve třech rovinách: tou první je revize toho, co naše společnost považuje za týrání zvířat, druhá je pak samotný trest pro ty, kteří se násilí či týrání na zvířatech dopouští. V poslední řadě je pak třeba zajistit, aby již k týrání zvířete nikdy nedocházelo a dříve týraným zvířatům byla poskytnuta patřičná péče.

O tyto změny se snažíme i v rámci naší kampaně Cirkusy bez zvířat.

Jestliže je zcela nesporné, že zvíře je svébytná bytost a není věcí, jak je možné, že v cirkuse je zvíře na věc degradováno a stává se pouhou loutkou svých pánů? V nepřirozených podmínkách, ve strachu a pod tíhou stresu je zesměšňováno a ponižováno, prezentováno jako tvor s nižším postavením.

Kejkle, jež zvířatům nejsou vlastní, se v cirkuse učí od narození. Copak už jste někdy viděli, aby medvěd v přírodě jezdil na motorce? Drezura zvířat je nesmyslná a naprosto nepřirozená. Záznamy ze zahraničí navíc ukazují, že při výcviku není ani vyloučeno fyzické či psychické násilí.

Zvířata v cirkusech jsou chována v malých klecích, často bez možnosti skrýt se před návštěvníky nebo nepříznivými vnějšími vlivy. Klece pro zvířata musí být jednoduché, mobilní, a tudíž i malé, neboť cirkusy se často stěhují z místa na místo. Podmínky, ve kterých zvířata kočující s cirkusy žijí, se zdaleka neblíží a ani nemohou blížit jejich přirozeným potřebám.

Navíc drezura a podmínky zvířat, se kterými se děti mohou v cirkusu setkat, nabízí zcela zkreslenou představu o chování a podmínkách divokých zvířat. Cirkus neplní žádný výchovný ani vzdělávací účel. Ba naopak! Cirkus učí děti smát se tomu, když se se zvířaty zachází jako s hračkami. A my se musíme ptát: chceme právě to děti učit?

To vše pro zábavu a potlesk publika skoupého na soucit a etické hodnoty. Chvilkové potěšení zlomku veřejnosti nikdy nevyrovná utrpení, stres a smutek z odloučení zvířat, která v cirkusech vystupují pro lidský chtíč “zábavy” a finanční zisk jejich majitelů.

Svoboda zvířat usiluje o změnu Zákona na ochranu zvířat proti týrání tak, aby ke strádání zvířat v cirkusech již nedocházelo. Prosazujeme zákaz provozování pojizdných zvěřinců či terárií, a to bez současné výjimky pro zvířata z cirkusové manéže. Prosazujeme zákaz provádění drezury a výcviku u všech volně žijících zvířat. A především, prosazujeme zákaz množení a chovu nově narozených jedinců tygrů, lvů, pum, levhartů a gepardů a jejich kříženců, s výjimkou zoologických zahrad.

Uspějeme-li, a my věříme, že se tak stane, smutné oči tygrů, lvů či slonů zpoza mříží budou minulostí.

Co pro dosažení našeho cíle může udělat kdokoliv z Vás?

Pochopitelně, tím nejmenším dílkem, kterým můžeme přispět do skládanky všichni, je nenavštěvovat cirkusová představení se zvířaty a vysvětlovat náš postoj rodině, přátelům, známým a kolegům. Je možné také vytisknout petici Svobody zvířat, kterou najdete na stránkách cirkusybezzvirat.cz, tu podepsat, nechat ji podepsat i své okolí a poslat nám do Svobody zvířat. V neposlední řadě můžete uspořádat menší či větší demonstraci, až zavítá cirkus i k Vám, jak na to se dozvíte v naší facebookové skupině Celoroční protesty za Cirkusy bez zvířat - 2018.

Divokých zvířat na celém světě neustále ubývá. Je jen na nás, jak se zachováme k těm, co nám zbývají. Je potřeba neustále apelovat na společnost a její vztah ke zvířatům. Ke všem zvířatům! Upozorňovat na to, jak je vnímá a jak k nim přistupuje! Je potřeba apelovat na politické zástupce, aby zpřísnili zákony ve prospěch větší ochrany zvířat, ve prospěch jejich větší péče a pozornosti. Je potřeba hlasitě pojmenovat veškeré stávající lidské činnosti, které se dějí pro peníze a zároveň na úkor života zvířat! Ať už se jedná o množírny, testování na zvířatech nebo cirkusová vystoupení se zvířaty.

Je to totiž lidská marnivost, jež vítězí nad krásou zvířecí svobody.

»zpět do archivu aktualit

Aktuálně

Svoboda zvířat uvádí lži o kampani Cirkusy bez zvířat na pravou míru

05.03.2019

Mýty vs. fakta - tak zní název nejnovější informační série, kterou Svoboda zvířat spouští na sociálních sítích v rámci své kampaně Cirkusy bez zvířat. Jejím cílem je uvést na pravou míru některé mýty, lži a polopravdy o kampani Cirkusy bez zvířat, která usiluje o prosazení zákazu využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech.

Chcete vědět více?

Svoboda zvířat podporuje „Petici za zákaz používání a prodeje zábavní pyrotechniky“

28.02.2019

Svoboda zvířat proto podporuje „Petici za zákaz používání a prodeje zábavní pyrotechniky“. Pražská kancelář (Lublaňská 18, Vinohrady, Praha 2) nově spadá mezi petiční místa.

Chcete vědět více?

26.2. je zavřené pražské infocentrum

22.02.2019

Na vědomost se dává, že výjimečně bude v úterý 26.2. zavřeno naše pražské infocentrum.  V...

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANT studio