Přidat RSS kanál Aktualit

Svoboda zvířat spouští kampaň za zákaz testování prostředků pro domácnost na zvířatech

30.07.2015

Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE), která sdružuje přední evropské organizace na ochranu zvířat, tento týden zahajuje celoevropskou kampaň za ukončení pokusů na zvířatech kvůli čisticím prostředkům pro domácnost. V České republice tuto kampaň vede členská organizace ECEAE Svoboda zvířat.

Kampaň Zameťte s krutostí je zaměřena na to, aby se otázka testování čisticích prostředků pro domácnost na zvířatech dostala na program jednání politiků EU, aby získala podporu členů Evropského parlamentu, Evropské komise a vlád členských států, a aby nakonec Evropa přijala zákaz testování prostředků pro domácnost na zvířatech. Součástí kampaně je petice, kterou je možné podepsat na www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/zametteskrutosti/.

ECEAE v březnu 2013 po 20 letech úspěšně ukončila kampaň za zákaz testování kosmetiky na zvířatech v EU. Její snaha se teď přesunula na využívání zvířat pro testování složek do čisticích prostředků pro domácnost.

Barbora Bartušková Večlová z organizace Svoboda zvířat vysvětluje: „V současné době se v Evropě stále mohou využívat zvířata ke krutým a bolestivým experimentům pro výrobu produktů pro domácnost jako jsou například prací prostředky, leštěnky na nábytek nebo čističe koupelen. Takové experimenty zahrnují testy toxicity, při kterých mohou být zvířata násilím krmena vysokými dávkami testovaných látek nebo vystavována toxickým chemickým látkám. Následkem toho zvířata trpí zvracením, záchvaty, vnitřním krvácením a poškozením orgánů. I v případech, kdy zvíře nezemře během testu, bývá usmrceno po něm.“

Nejvýznamnější výrobci už odpovídají na zvyšující se zájem veřejnosti o tuto problematiku. Velký počet společností a značek, jako je například Ecover, Marks and Spencer a Method, již obdržel certifikát Humánní standard pro prostředky pro domácnost (HHPS), který zajišťuje, že pro výrobu jejich produktů nebyly využity žádné testy na zvířatech. To dokazuje, že je možné prodávat bezpečné a účinné prostředky pro domácnost bez působení utrpení zvířatům.

Bartušková říká: „Úspěšně jsme vedli evropskou kampaň za zákaz testování kosmetiky na zvířatech, nyní je naším cílem zbavit se krutosti při výrobě prostředků pro domácnost. Chceme po EU, aby šla světu příkladem tím, že zakáže testování čisticích prostředků pro domácnost. Prosíme, podepište petici ještě dnes a změňte životy zvířat v laboratořích.“

Více informací:

www.svobodazvirat.cz/zapojte-se/zametteskrutosti/

www.pokusynazviratech.cz

www.netestovanonazviratech.cz

www.eceae.org

Kontaktní osoba: Barbora Bartušková Večlová, pokusy@svobodazvirat.cz, tel. 777 835 651

Pozn. Evropská koalice za ukončení pokusů na zvířatech (ECEAE) byla založena v roce 1990 organizacemi z celé Evropy, aby vedla úspěšnou kampaň za zákaz testování kosmetiky na zvířatech. Dnes je vedoucí organizací všech kampaní za ukončení testů na zvířatech v Evropě, a je jedinou evropskou organizací, která se věnuje výhradně zvířatům v laboratořích.

ECEAE shromažďuje podrobné expertízy, zkušenosti a znalosti předních evropských organizací na ochranu zvířat. Pracuje se členy Evropského parlamentu a úředníky, aby zajistila, že se tzv. laboratorním zvířatům bude věnovat dostatečná pozornost. Vede kampaně za humánní, vědeckou a progresivní legislativu. Také vzdělává veřejnost a komunikuje s firmami, aby jim pomohla zbavit se testů na zvířatech.

»zpět do archivu aktualit

Aktuálně

Ipsen přestal testovat Botox na zvířatech!

20.09.2018

Společnost Ipsen získala povolení používat pro testování Botoxu v EU a ve Švýcarsku metodu založenou na lidských buňkách. Tato metoda nahradí tradiční test na myších.

Chcete vědět více?

Prada terčem organizací na ochranu zvířat z celého světa kvůli používání kožešin

06.09.2018

Tisková zpráva Svobody zvířat a Aliance za módu bez kožešin, 6. 9. 2018

Chcete vědět více?

Svoboda zvířat vydala Výroční zprávu za rok 2017

04.09.2018

V elektronické podobě právě vyšla Výroční zpráva Svobody zvířat za rok 2017.

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANTstudio.cz