Přidat RSS kanál Aktualit

Řekněte NE plánovanému testování na opicích!

24.06.2009

PROSÍME PODPOŘTE SNAHU O ZASTAVENÍ VÝSTAVBY ZAŘÍZENÍ PRO POKUSY NA PRIMÁTECH V MALAJSII

Podle dostupných informací právě probíhají v Malajsii jednání o zřízení centra pro pokusy na primátech, a to za účasti několika zahraničních výzkumných společností, především však nejmenované francouzské výzkumné laboratoře. Toto zařízení by mělo být vybudováno v Johoru a měli by v něm být k výzkumu využíváni makakové jávští (Macaca fascicularis) dovážení z chovných center ze zahraničí.

Mezi organizacemi na ochranu zvířat panují obavy, že se evropské výzkumné společnosti snaží vyhnout rostoucí kritice pokusů na zvířatech ze strany veřejnosti a snahám o zavedení přísných legislativních omezení používání primátů pro pokusy v EU. Právě z těchto důvodů by se mohly pokoušet o zřízení výzkumných zařízení pro pokusy na primátech v zemích, kde je legislativa mírnější. Zdá se, že přesně toto se děje v Malajsii, kde neexistuje žádná legislativa týkající se používání zvířat pro výzkum.

Bylo uvedeno, že opice, které by měly být v novém zařízení používány nebudou odchytávány z přírody. Měly by být dováženy z „chovných“ center v zemích jako Vietnam, Indonésie a Čína. Nicméně, existuje řada pochyb o oněch „chovných“ zařízeních ve zmíněných zemích. Může se totiž jednat o zařízení, která doplňují stavy opicemi odchytávanými v přírodě. V každém případě však mnoho chovných zařízení používá zvířata narozená v zajetí, známá jako F1 generace – tzn. zvířata jejichž jeden nebo oba rodiče byli chyceni v přírodě. Proto, i když nové zařízení nebude používat opice odchycené z přírody, téměř jistě bude nepřímo přispívat k odchytávání divokých opic a obdchodu s nimi.

Malajsie nedávno rozhodla nepovolovat export makaků z vlastních populací za účelem jejich využití pro výzkum. Skutečnost, že nyní zvažuje zda dát zahraniční společnosti povolení k výstavbě zařízení do nějž se budou dovážet makakové z jiných zemí , je proto značně kontroverzní.

Používání primátů pro výzkum je v současnosti zpochybňováno na celosvětové úrovni, naposledy v EU, a to jak samotnými vědci tak dalšími zainteresovanými stranami i veřejností. Zřízení výzkumného centra v Malajsii by jen podpořilo další používání těchto zvířat pro výzkum v době, kdy je rozhodováno o tom, zda primáty vůbec dále používat. Naléhavě žádáme Malajsii, aby jednání o výstavbě zařízení ukončila a odmítla stát se další zemí, která dovoluje výzkumnému průmyslu působit našim opičím příbuzným obrovské utrpení.

Tento a příští týden jsou rozhodující, pokud jde o oslovování Malajských institucí. Prosíme, zasílejte zdvořilé dopisy následujícím lidem (vzorový dopis naleznete níže):

1) En. Saharudin bin Anan, Director

Legislation and Enforcement Division

Department of Wildlife and National Parks (DWNP)

Jabatan PERHILITAN

KM. 10 Jalan Cheras

56100 Kuala Lumpur

Malaysia

Fax: +603-9075 2873

E-mail saharudin@wildlife.gov.my

2) En. A. Razak Majid, Director

Department Of Wildlife And National Parks, Johor

Tingkat 9 Blok B, Wisma Persekutuan, Jalan Air Molek

80000 Johor Baru

Johor

Malaysia

Fax: + 603 7223 5702

E-mail : johor@wildlife.gov.my

3) Prime Minister Najib Tun Razak

Prime Minister's Office

Main Block

Perdana Putra Building

Federal Government Administrative Centre

62502 Putrajaya

Malaysia

Fax: + 603-8888 3444

E-Mail: ppm@pmo.gov.my

4) Napište dopis na Velvyslanectví Malajsie v ČR:

J.E. p. Zainal Abidin BIN BAKAR

Velvyslanectví Malajsijské federace

Washingtonova 25

110 00 Praha 1

Fax: +420 296 326 192

E-mail: mwprague@mwprague.cz

 


 

Vzorový dopis:

(nezapomeňte do záhlaví dopisu uvést své jméno a adresu)

Dear Sir,

I've heard that negotiations are taking place currently in Malaysia with a number of foreign research companies, in particular, an unnamed French contract testing laboratory, to establish a primate research facility in Johor using captive-bred long-tail macaques (Macaca fascicularis) imported from overseas.

I am very concerned that European research companies, in an effort to avoid the growing public criticism of animal experimentation and attempts to impose stricter restrictions on the use of primates within the European Union, are looking to set up primate facilities in countries where restrictions may not be so strict.

It has been stated that the monkeys used in the new facility will not be taken from the wild. Instead they are likely to come from "breeding" facilities in countries such as Vietnam, Indonesia and China. However, there are already many concerns regarding the validity of so-called "captive-breeding" facilities in these countries. It may also be the case that the monkeys will be from facilities which are permitted to re-stock their breeders with monkeys captured from the wild. In any case, many breeding facilities use captive-born animals, known as F1 generation, who are primates where one or both parents have been captured from the wild. Therefore, even if the new facility itself will not be using wild-caught monkeys, it will almost certainly be contributing indirectly to the capture and trade in wild monkeys.

Malaysia recently made the decision to not allow the export of its own indigenous population of macaques for research purposes. I believe it is, therefore, inconsistent that Malaysia now appears to be considering allowing a foreign company to establish a facility that will then import macaques from other countries.

The use of non-human primates in research is being questioned internationally, most recently in the European Union, by scientists as well as others. The establishment of a primate facility in Malaysia will simply encourage further use of these animals at a time when their use is being challenged.

Please, put an end to these negotiations and do not allow your country to become a part of the industry that inflicts such great suffering on our primate cousins.

Yours faithfully

 

(Váš podpis)

 

»zpět do archivu aktualit

Aktuálně

Váš hlas má cenu 20 000 Kč

03.05.2018

Podpořte nás v hlasování o 20 000 Kč.

Chcete vědět více?

Minimálně 11 zeber kočuje českými krajinami v cirkusech

22.05.2018

Minimálně 11 zeber kočuje českými krajinami v cirkusech. S velkou pravděpodobností je však skutečné číslo ještě vyšší. Pomozte nám to změnit.

Chcete vědět více?

Stejné zvíře, různá pravidla

21.05.2018

Stejné zvíře, různá pravidla - to je název nové informační série, kterou spustila Svoboda zvířat v rámci své kampaně Cirkusy bez zvířat. Jejím cílem je upozornit na špatné podmínky, kterým jsou zvířata v cirkusech vystavena.

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANTstudio.cz