Přidat RSS kanál Aktualit

Pokusy na zvířatech v ČR v roce 2015

15.08.2016

Ministerstvo zemědělství zveřejnilo informace o počtu a využití zvířat používaných k pokusným účelům v ČR za minulý rok. Přinášíme Vám tato čísla i porovnání s předchozími roky.

Celkový počet pokusných zvířat se v roce 2015 vyšplhal na 234 000, což je srovnatelné s předchozími roky. Když se podíváme na statistiku počtu tzv. pokusných zvířat od roku 1994, vidíme výrazný pokles. Důvodem ale bohužel není nahrazování zvířat jinými metodami. První pokles jsme zaznamenali v roce 1995, kdy se počet pokusných zvířat zmenšil oproti roku 1994 téměř o polovinu. Důvodem ale byl jen jiný způsob zaznamenávání pokusů - do roku 1994 se započítávala také použitá embrya. Další významný pokles (o cca 150 000 zvířat proti předchozímu roku) nastal v roce 2013. Tento pokles byl způsoben především tím, že do roku 2012 se do statistik započítávali i kroužkovaní ptáci, v roce 2013 již nikoliv.

Nejvíce zvířat k pokusným účelům využila v roce 2015 Akademie věd ČR (přes 56 000 zvířat) a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (přes 52 000 zvířat). Dále následovaly pokusy prováděné v rámci resortu Ministerstva zemědělství (42 000), Ministerstva životního prostředí (29 000), Ministerstva průmyslu a obchodu (26 000) a Ministerstva zdravotnictví (22 000). Nejmenší počet zvířat má na svědomí Ministerstvo obrany, v jehož rámci bylo k pokusům použito kolem 5000 zvířat a Ministerstvo kultury, které pokusy neprovádělo vůbec.

Jedněmi z nejvíce používaných zvířat byly v minulém roce myši a další hlodavci, jejichž počet vyšplhal na přibližně 105 000. Hodně byly využívány také ryby (90 000). Dále bylo využito přibližně 30 000 různých hospodářských zvířat a celé řady dalších druhů, včetně několika set psů a koček a několika desítek opic.

Nejvíce zvířat (přibližně 90 000) bylo použito na základní výzkum, který se provádí za účelem získání nových vědomostí o fungování těla a není primárně zaměřen na využití v praxi. Celkem přes 60 000 zvířat bylo podrobeno pokusům v rámci ochrany přírodního prostředí v zájmu zdraví nebo dobrých životních podmínek lidí nebo zvířat. Přes 40 000 zvířat bylo zkoumáno z důvodu nezávadnosti léčiv a různých jiných výrobků a dalších 16 000 s cílem zabránit a předejít onemocnění a anomálií u lidí, zvířat a rostlin. Další skupinu tvoří pokusy v rámci vzdělávání (15 500 zvířat). Zbylé pokusy byly prováděny s cílem zlepšit životní podmínky a podmínky produkce tzv. hospodářských zvířat a z důvodu zachování druhu.

Ze statistik se bohužel nedozvíme, kolik zvířat bylo použito např. pro testování konkrétních typů výrobků či pro výzkum konkrétních nemocí.

Na této stránce ovšem můžete nalézt tzv. netechnická shrnutí projektů pokusů na zvířatech a můžete se tak podívat, co se se zvířaty v rámci jednotlivých pokusů v českých laboratořích děje.

Zde najdete přehled alternativních metod k pokusům na zvířatech.

»zpět do archivu aktualit

Aktuálně

Nový Zpravodaj Svobody zvířat IV/2017

10.01.2018

Právě vychází Zpravodaj IV/2017. Úvodní článek jsme tentokrát věnovali problematice transportů tzv. hospodářských zvířat. Ve zpravodaji se také dočtete o kampani Cirkusy bez zvířat, projektu Obchod bez kožešin nebo Sekci na ochranu koček. Nechybí ani novinky ze světa.

Chcete vědět více?

Pouze třetina prezidentských kandidátů jednoznačně podporuje ochranu zvířat

04.01.2018

Neziskové organizace Svoboda zvířat a NESEHNUTÍ se ptaly kandidátů na prezidenta na to, jak přistupují k tématu práv zvířat. Z průzkumu vyplynulo, že pouze Pavel Fischer, Marek Hilšer a Michal Horáček bezvýhradně podporují ochranu zvířat.

Chcete vědět více?

Klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2018

22.12.2017

Děkujeme za Vaši podporu a pomoc v roce 2017. Přejeme klidné Vánoce a vše dobré do nového roku. Děkujeme, že s námi zůstanete a že budeme moci společně měnit život zvířat k lepšímu.

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANTstudio.cz