Přidat RSS kanál Aktualit

Ochránci zvířat odsuzují rozhodnutí mauricijské vlády, která povolila pokusy na zvířatech

13.02.2017

Mauricijská vláda rozhodla 27. ledna o tom, že bude na Mauriciu nově možné provádět pokusy na zvířatech. Tímto rozhodnutím ještě více utrpí populace primátů na ostrově.

Mauricius patří mezi největší světové vývozce primátů pro výzkumné účely. Desítky tisíc opic, často po odchycení v divoké přírodě, jsou vězněny v četných velkokapacitních zařízeních na ostrově. Jejich mláďata jsou vyvážena do laboratoří po celém světě.

Organizace na ochranu zvířat se obávají, že evropské společnosti zaměřené na výzkum budou upřednostňovat budování výzkumných zařízení v zemích s méně přísnými normami, jako je právě Mauricius, aby se vyhnuly kritice veřejnosti a pokusům o zavádění přísnějších omezení dovozu a využívání primátů v rámci Evropské unie.

Díky blízké genetické příbuznosti primáti vykazují řadu typicky lidských rysů. Jsou to inteligentní tvorové na vysoké vývojové úrovni s komplexními sociálními a behaviorálními potřebami. Neexistuje však žádné místní nebo mezinárodní legislativní opatření na ochranu mauricijských opic, přestože jsou druhem uvedeným v druhém dodatku Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Primáti jsou využíváni pro základní výzkum, například ve studiích zaměřených na neurologické pochody, drogovou závislost nebo deprivaci. Zvířatům jsou při těchto experimentech často zaváděny elektrody, které způsobují léze mozku nebo vyvolávají závislost na různých látkách. Pokusy jsou často bolestivé, zvířata při nich trpí. Dále se primáti využívají v testech toxicity – jsou přinuceni zkonzumovat nebo inhalovat jedovaté chemické látky, nebo jsou jim aplikovány injekčně, což může mít za následek zvracení, vnitřní krvácení, selhání orgánů nebo rovnou uhynutí.

Vedle etických aspektů je nutné upozornit na pádné vědecké argumenty proti využívání zvířat ve výzkumu. Kvůli biologickým rozdílům mezi lidmi a jinými živočišnými druhy, ale i kvůli nepřirozeným podmínkám, v nichž tato zvířata musejí přežívat, nelze výsledky takových testů bezpečně a spolehlivě aplikovat na člověka.

Zvýšené úsilí vědecké komunity směřuje k rozvoji alternativních metod bez využití zvířat ve výzkumu. Díky inovativním metodám je možné pokusy na zvířatech nahradit například u testů toxicity, v oblasti neurovědy a vývoje léčiv. Dnes již existují vyspělejší, humánnější alternativy k pokusům na opicích, které mají posloužit k efektivnějšímu výzkumu a porozumění lidským nemocem a ve výsledku tedy i přispívat k jejich vyléčení. Existuje například inovativní metoda mikrodávek, kterou lze bezpečně aplikovat u člověka -dobrovolníka a zjistit, jaké účinky mají velmi malé dávky nových léků na lidské tělo. Další alternativní přístupy zahrnují použití lidských buněk, například krvinek nebo jaterních buněk.

Proti pokusům na primátech na Mauriciu vznikla petice, kterou najdete zde.

»zpět do archivu aktualit

Aktuálně

Připojte se k pochodům

16.11.2018

srdečně Vás zveme na protestní pochody "Politici! Cirkusy se zvířaty nechceme", které proběhnou souběžně ve středu 21.11. a to hned ve třech velkých městech ČR. 
Konkrétně v PrazeBrně a Olomouci.

Chcete vědět více?

Otevřený dopis organizací na ochranu zvířat

08.11.2018

Po vyjádření Ministerstva zemědělství, že plánuje zákaz vystupování zvířat v cirkusech, začaly cirkusy se zvířaty mobilizovat své síly. N adresu ochránců zvířat zaznívají nelichotivé komentáře i nepřímá obvinění z vypouštění zvířat, násilností či žhářství. Kampaň je prý vedena proti cirkusákům, a ne proti cirkusům. Údajně hrozí zabití tisíců zvířat a aktivistům je to prý jedno, protože jejich sloganem je „lepší mrtvý, než žít v zajetí“. Nechybí ani obvinění, že kampaň je vedena na objednávku jedné vládní politické strany. Zakládají se ale tato tvrzení na pravdě?

Chcete vědět více?

Nový Zpravodaj Svobody zvířat III/2018

17.10.2018

Vychází podzimní číslo našeho čtvrtletního zpravodaje. V úvodním článku jsme se zaměřili na obchod se žirafími produkty.

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANT studio