Přidat RSS kanál Aktualit

Ochránci zvířat odsuzují rozhodnutí mauricijské vlády, která povolila pokusy na zvířatech

13.02.2017

Mauricijská vláda rozhodla 27. ledna o tom, že bude na Mauriciu nově možné provádět pokusy na zvířatech. Tímto rozhodnutím ještě více utrpí populace primátů na ostrově.

Mauricius patří mezi největší světové vývozce primátů pro výzkumné účely. Desítky tisíc opic, často po odchycení v divoké přírodě, jsou vězněny v četných velkokapacitních zařízeních na ostrově. Jejich mláďata jsou vyvážena do laboratoří po celém světě.

Organizace na ochranu zvířat se obávají, že evropské společnosti zaměřené na výzkum budou upřednostňovat budování výzkumných zařízení v zemích s méně přísnými normami, jako je právě Mauricius, aby se vyhnuly kritice veřejnosti a pokusům o zavádění přísnějších omezení dovozu a využívání primátů v rámci Evropské unie.

Díky blízké genetické příbuznosti primáti vykazují řadu typicky lidských rysů. Jsou to inteligentní tvorové na vysoké vývojové úrovni s komplexními sociálními a behaviorálními potřebami. Neexistuje však žádné místní nebo mezinárodní legislativní opatření na ochranu mauricijských opic, přestože jsou druhem uvedeným v druhém dodatku Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES).

Primáti jsou využíváni pro základní výzkum, například ve studiích zaměřených na neurologické pochody, drogovou závislost nebo deprivaci. Zvířatům jsou při těchto experimentech často zaváděny elektrody, které způsobují léze mozku nebo vyvolávají závislost na různých látkách. Pokusy jsou často bolestivé, zvířata při nich trpí. Dále se primáti využívají v testech toxicity – jsou přinuceni zkonzumovat nebo inhalovat jedovaté chemické látky, nebo jsou jim aplikovány injekčně, což může mít za následek zvracení, vnitřní krvácení, selhání orgánů nebo rovnou uhynutí.

Vedle etických aspektů je nutné upozornit na pádné vědecké argumenty proti využívání zvířat ve výzkumu. Kvůli biologickým rozdílům mezi lidmi a jinými živočišnými druhy, ale i kvůli nepřirozeným podmínkám, v nichž tato zvířata musejí přežívat, nelze výsledky takových testů bezpečně a spolehlivě aplikovat na člověka.

Zvýšené úsilí vědecké komunity směřuje k rozvoji alternativních metod bez využití zvířat ve výzkumu. Díky inovativním metodám je možné pokusy na zvířatech nahradit například u testů toxicity, v oblasti neurovědy a vývoje léčiv. Dnes již existují vyspělejší, humánnější alternativy k pokusům na opicích, které mají posloužit k efektivnějšímu výzkumu a porozumění lidským nemocem a ve výsledku tedy i přispívat k jejich vyléčení. Existuje například inovativní metoda mikrodávek, kterou lze bezpečně aplikovat u člověka -dobrovolníka a zjistit, jaké účinky mají velmi malé dávky nových léků na lidské tělo. Další alternativní přístupy zahrnují použití lidských buněk, například krvinek nebo jaterních buněk.

Proti pokusům na primátech na Mauriciu vznikla petice, kterou najdete zde.

»zpět do archivu aktualit

Aktuálně

Svoboda zvířat uvádí lži o kampani Cirkusy bez zvířat na pravou míru

05.03.2019

Mýty vs. fakta - tak zní název nejnovější informační série, kterou Svoboda zvířat spouští na sociálních sítích v rámci své kampaně Cirkusy bez zvířat. Jejím cílem je uvést na pravou míru některé mýty, lži a polopravdy o kampani Cirkusy bez zvířat, která usiluje o prosazení zákazu využívání volně žijících druhů zvířat v cirkusech.

Chcete vědět více?

Svoboda zvířat podporuje „Petici za zákaz používání a prodeje zábavní pyrotechniky“

28.02.2019

Svoboda zvířat proto podporuje „Petici za zákaz používání a prodeje zábavní pyrotechniky“. Pražská kancelář (Lublaňská 18, Vinohrady, Praha 2) nově spadá mezi petiční místa.

Chcete vědět více?

26.2. je zavřené pražské infocentrum

22.02.2019

Na vědomost se dává, že výjimečně bude v úterý 26.2. zavřeno naše pražské infocentrum.  V...

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANT studio