Přidat RSS kanál Aktualit

Ochránci zvířat jsou šokováni přístupem Komory veterinárních lékařů k využívání zvířat v cirkusech

22.11.2018

Tisková zpráva Svobody zvířat, Praha 22. 11. 2018

V pondělí 19. listopadu vydalo představenstvo Komory veterinárních lékařů České republiky stanovisko, které schvaluje využívání zvířat v cirkusech. Organizace na ochranu zvířat Svoboda zvířat, která v rámci kampaně Cirkusy bez zvířat usiluje o zákaz drezury a vystupování volně žijících zvířat v cirkusech, s tímto stanoviskem nesouhlasí a vyzývá KVL ČR k přehodnocení stanoviska.

Podle Svobody zvířat je celá situace naprosto absurdní. Postoj Komory veterinárních lékařů České republiky (KVL ČR) je totiž v přímém rozporu s platným stanoviskem Federace Evropských Veterinářů (Federation of Veterinarians of Europe), jíž je sama KVL ČR členem. Tento evropský orgán doporučuje přijetí zákazu využívání volně žijících druhů savců v cirkusech všem členským zemím, neboť „v žádném případě neexistuje možnost, že jejich fyziologické, duševní a sociální požadavky mohou být odpovídajícím způsobem naplněny.“ A dodává, že jejich „držení v kočovných cirkusech má malý nebo žádný vzdělávací, záchranný, výzkumný nebo ekonomický prospěch, který by mohl ospravedlnit jejich využívání.“ [1]

Ve stanovisku KVL ČR například uvádí, že chov exotických zvířat vyžaduje zvláštní podmínky a je v dnešní době striktně kontrolován. Kdyby to však byla pravda a neexistovaly by mezery v legislativě, Česká republika by si neudělala ostudu na mezinárodním poli kauzou tygřích jatek, říká David Gardáš ze Svobody zvířat. Na nedostatečně přísné podmínky pro chov volně žijících zvířat upozorňuje i Výzva ministrovi zemědělství k zavedení přísných podmínek pro chov volně žijících zvířat a k zákazu využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR.[2] Tu organizace na ochranu zvířat předaly začátkem října tohoto roku ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi a k dnešnímu dni se k ní připojilo 44 organizací na ochranu zvířat nebo životního prostředí a podepsalo ji téměř 14 tisíc občanů.[3]

Ale i některá další tvrzení jsou podle Svobody zvířat v lepším případě problematická. Například výrok, že je samozřejmé při výcviku zvířat používat jak pozitivní, tak i negativní stimuly. Zajímalo by nás, o jakých negativních stimulech KVL ČR mluví, protože  Vyhláška č. 346/2006 Sb., o stanovení bližších podmínek chovu a drezúry zvířat jasně definuje dorozumívací prostředky a cvičitelské metody při drezuře a zakazuje zvířatům způsobovat utrpení. Nebo výrok, že dnešní kráva je celkem odlišná od dřívějšího pratura. Stejně tak velká šelma chovaná po více generací v zajetí vykazuje odlišné vlastnosti od jedince téhož druhu, žijícího v savaně. Narozdíl od tura, se kterým šelmy srovnávají, ale u šelem nedošlo k dometiskaci. V potřebě životního prostoru většího než jen pár metrů čtverečních se zvířata v cirkusech neliší od jedinců svého druhu ve volné přírodě. Stres ze stísněných prostor dokazuje stereotypní chování, které se u zvířat v cirkusech často objevuje, dodává Anna Bernátková ze Svobody zvířat.

Problematický se Svobodě zvířat zdá i celkový postoj KVL ČR ke zvířatům v cirkusech. Podle stanoviska jsou totiž zvířata pro cirkusy vnímána jako pracovní prostředek, jehož pomocí uspokojují poptávku určité části populace”, což je podle Svobody zvířat obzvláště v případě vzácných druhů v rozporu se snahami o jejich ochranu. Například stanovisko Evropské asociace zoologických zahrad a akvárií z minulého týdne vyzývá orgány Evropské unie a orgány jednotlivých států, aby okamžitě podnikly kroky, jež by vedly k odstranění hrozeb ohrožujících tygry jak v asijských státech jejich výskytu, tak i v Evropě, mj. zajištěním, aby populace tygrů ex-situ v lidské péči v Evropě sloužila nekomerčním účelům, jako je výzkum, vzdělávání a rozmnožování pro účely ochrany.[4]

V neposlední řadě je třeba zdůraznit, že stanovisko KVL ČR vůbec nereflektuje postoj většiny české společnosti. Jak ukázal průzkum veřejného mínění ze září tohoto roku od agentury Focus, přijetí zákona zakazujícího využívání alespoň volně žijících zvířat v cirkusech má u české veřejnosti širokou podporu a schvaluje jej 74 % dotazovaných. Česká republika navíc není izolovaným ostrovem, kde by probíhala diskuze o této problematice. Naopak volání společnosti po cirkusech bez zvířat je celosvětový trend. Počet evropských států, ve kterých platí úplný zákaz využívání všech druhů či všech volně žijících druhů zvířat v cirkusech, se nedávno rozrostl na 13: Bosna a Hercegovina, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Makedonie, Malta, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Srbsko.

 

Více informací najdete na:www.svobodazvirat.cz, www.cirkusybezzvirat.cz

Kontaktní osoby: Anna Bernátková, 737 535 344, anna.bernatkova@svobodazvirat.cz; David Gardáš, 736 651 005, david.gardas@svobodazvirat.cz

»zpět do archivu aktualit

Aktuálně

Podlehlo Ministerstvo zemědělství nátlaku cirkusů?

11.12.2018

V úterý 11. prosince média přinesla zprávu, že Ministerstvo zemědělství (MZe) do připravované novely zákona na ochranu zvířat proti týrání nezapracuje zákaz drezury a vystupování zvířat v cirkusech. "Působí to dojmem, že ministr Toman podlehl lobby majitelů cirkusů. Není přece v pořádku, aby podnikatelské subjekty, kterých se zákony týkají a mají tak zjevný střet zájmů, byly přizvány k jejich úpravě."

Chcete vědět více?

Jak prožít Vánoce bez krutosti

10.12.2018

Jak nadělit nejen lidem, ale i zvířatům pohodovější Vánoce? 

Chcete vědět více?

Otevřený dopis ministrovi zemědělství: proč ochránci zvířat nejsou členy expertní skupiny?

06.12.2018

Pracovní skupina k omezení drezury v cirkusech se poprvé sešla na Mze 8. listopadu. Zatímco cirkusy měly na jednání skupiny své zastoupení, ochránci zvířat nikoli. Nikdo nás s nabídkou s účastí ve skupině neoslovil, ačkoli se tématu zvířat v cirkusech podrobně věnujeme a máme problematiku, včetně vědeckých studií, zmapovanou. Rozhodli jsme se proto Mze kontaktovat a o účast ve skupině zažádat. Odpověď nám dosud žádná nepřišla.

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANT studio