Přidat RSS kanál Aktualit

Nové záběry z kožešinových farem opět dokazují nesmírné utrpení zvířat

24.03.2015

Norci na farmě v Dolní CerekviMinulý týden zveřejnila organizace OBRAZ nové záběry z několika kožešinových farem v ČR. Jako vždy dokazuje video obrovské utrpení tzv. kožešinových zvířat (konkrétně lišek a norků). Jako vždy na nich můžete spatřit zohavená, poraněná, vystresovaná a nemocná zvířata. Jako vždy je podle úřadů vše v pořádku - dle ministra zemědělství i Státní veterinární správy je legislativa dodržena, a tudíž je vše, jak má být. Historie se opakuje. Stejný scénář se odehrál po zveřejnění záběrů, které Svoboda zvířat pustila na veřejnost v roce 2012 (následovala kampaň Ukažte to vládě) i v roce 2010 i v několika předchozích letech. O čem to svědčí?

Za prvé je to jasným důkazem toho, že zvířata na (nejen) českých farmách nesporně trpí. Společným jmenovatelem záběrů ze všech let i těch letošních jsou nemoci, zranění, psychická deprivace. Nejedná se tedy jen o ojedinělé náhodné případy nebo o případy zvířat, která jsou zrovna „v léčení“, jak někteří úředníci rádi tvrdí. Evidentně se jedná o systematické selhání a systematické týrání zvířat (nutno podotknout, že podobné záběry zubožených zvířat přicházejí i z ostatních evropských zemí, kde se zvířata chovají podobným způsobem).

Z výše uvedeného dále vyplývá, že odpověď úřadů, že legislativa je dodržena, a proto je vše v pořádku, již není déle udržitelná. Zákony je zapotřebí změnit.

Odtud vedou dvě cestycelkový zákaz a zrušení těchto chovů nebo alespoň zpřísnění podmínek pro chov tak, aby odpovídaly etologickým potřebám zvířat a nedocházelo k jejich fyzickému a psychickému poškozování. První variantu přijalo již 6 evropských zemí a v dalších se o podobných krocích jedná nebo jsou zde schváleny částečně. Druhou cestou se vydalo například Německo (v roce 2006 schválilo předpisy zpřísňující podmínky chovu – např. několikanásobně větší klece pro zvířata vybavené podle jejich etologických potřeb, zvířatům musí být např. umožněné hrabání, norci musí mít k dispozici vodní nádrž a další speciální vybavení). To ale v konečném důsledku chov prodražuje a činí jej nerentabilním. V Německu to mělo za následek prakticky vymizení kožešinových farem. Ať tak či onak, je jasné, že chovy tzv. kožešinových zvířat nemají budoucnost (pokud ovšem úřady nebudou stále trvat na tom, že týrání zvířat kvůli kožešinovým doplňkům – jako jsou například moderní kožešinová sluchátka, s nimiž nedávno přišla Dolce&Gabbana, je v pořádku).

Norek na farmě v Dolní CerekviNabízí se otázka, proč jsou úřady i vláda k tomuto problému lhostejní a proč je jim zatěžko přistoupit na zrušení chovů, které nikdo nepotřebuje a kvůli kterým jsou týrána zvířata? Proč nemůžeme následovat cestu, kterou zvolila například Velká Británie, když v roce 2003 chovy tzv. kožešinových zvířat zcela zakázala, a sice z toho důvodu, že Britové nepovažují za morální zabíjet zvířata jen kvůli kožešinám?

Ale ani Čechům to není jedno, podle reprezentativního průzkumu veřejného mínění, který pro Svobodu zvířat zpracovalo CVVM v roce 2013, nesouhlasí se zabíjením zvířat pro kožešinu 69 % občanů. V čem je tedy problém? Proč v ČR stále tolerujeme průmysl, kvůli němuž trpí a umírají desítky tisíc zvířat – průmysl, jehož produkt nikdo nepotřebuje, jelikož při dnešních technologických možnostech není problém vyrobit kvalitní a od pravé v podstatě nerozpoznatelnou kožešinu? Kolik takových záběrů trpících zvířat budeme muset ještě přinést?

Na závěr bychom ale přeci jen přinesli trochu optimismu. Zdá se, že se věci přeci jen posouvají k lepšímu (ačkoli pomalu). Když jsme s kampaní Proti srsti začínali, téma kožešin absolutně nikoho nezajímalo a obecně panoval názor, že toto téma je již překonané. Mnoho občanů, úředníků, ba dokonce i samotných ochránců zvířat se v té době divilo, proč se tématem vůbec ještě zabýváme. Jsme rádi, že jsme s tím tehdy nepřestali a že se utrpení lišek, norků a dalších tzv. kožešinových zvířat v posledních letech dostává zase do povědomí veřejnosti. Důkazem budiž zvyšující se počet organizací, Obchod bez kožešinkteré se kromě Svobody zvířat tématu začaly věnovat, neustále se rozrůstající program Obchod bez kožešin či počet podpisů pod Peticí za zákaz chovu tzv. kožešinových zvířat, který neustále stoupá a nyní se pohybuje kolem 25 000. Kromě jiného se již podařilo uzavřít několik kožešinových farem, a zachránit tak tisíce zvířat. Problém kožešinových zvířat se pomalu dostává do veřejného diskurzu, což je zajisté slibný začátek konce jednoho z nejabsurdnějších průmyslů.

Prosíme proto všechny, kterým nejsou osudy zvířat lhostejné, nebuďme k tomuto problému slepí, nepromarněme tuto příležitost a postavme se společně za zvířata.

Způsobů, jak můžete pomoci, je mnoho:

Za jakoukoli pomoc zvířatům děkujeme. Veškeré informace najdete na www.protisrsti.cz.

»zpět do archivu aktualit

Aktuálně

Nový Zpravodaj Svobody zvířat IV/2017

10.01.2018

Právě vychází Zpravodaj IV/2017. Úvodní článek jsme tentokrát věnovali problematice transportů tzv. hospodářských zvířat. Ve zpravodaji se také dočtete o kampani Cirkusy bez zvířat, projektu Obchod bez kožešin nebo Sekci na ochranu koček. Nechybí ani novinky ze světa.

Chcete vědět více?

Pouze třetina prezidentských kandidátů jednoznačně podporuje ochranu zvířat

04.01.2018

Neziskové organizace Svoboda zvířat a NESEHNUTÍ se ptaly kandidátů na prezidenta na to, jak přistupují k tématu práv zvířat. Z průzkumu vyplynulo, že pouze Pavel Fischer, Marek Hilšer a Michal Horáček bezvýhradně podporují ochranu zvířat.

Chcete vědět více?

Klidné Vánoce a vše dobré do nového roku 2018

22.12.2017

Děkujeme za Vaši podporu a pomoc v roce 2017. Přejeme klidné Vánoce a vše dobré do nového roku. Děkujeme, že s námi zůstanete a že budeme moci společně měnit život zvířat k lepšímu.

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANTstudio.cz