Přidat RSS kanál Aktualit

Delfínům v Praze nebude blaze

18.12.2012

Artur Kaiser, organizátor akce, která na přelomu dubna a května připravuje v Praze měsíční show s názvem „Delfíni v Praze“, odmítá v médiích pro svoji aktivitu označení cirkus.  Svoboda zvířat ji ale za cirkus se zvířaty považuje. Se vším špatným, co z toho vyplývá.

„Naprosto nesouhlasíme s akcí, která už na začátku března 2013 přiveze do Prahy tři delfíny, vystaví je stresujícímu transportu a bude je držet v podmínkách, které naprosto neodpovídají jejich přirozenému prostředí. Jsme také proti používání lachtanů a mrožů jako atrakce v rámci tohoto podniku,“ uvádí Barbora Bartušková Večlová, místopředsedkyně organizace Svoboda zvířat.

Český zákon na ochranu zvířat novelizovaný v roce 2004 zavedl výjimku ze zákazu drezury pro nově narozené delfínovité právě na základě lobování zájemců o provozování podobných atrakcí jako je delfíní show v Praze. Svoboda zvířat s touto výjimkou nikdy nesouhlasila a právě nyní považuje za vhodné změnit zákon ve prospěch zvířat.

Barbora Večlová dále říká: „Proti cirkusu s delfíny se na internetu zvedla vlna odporu, vznikla skupina na Facebooku (Delfíni v Praze – oficiální demontrace) a také petice za zrušení této akce, kterou plně podporujeme.“

Proč nesouhlasíme s akcí „Delfíni v Praze“:

 • Tato akce je v rozporu se zákonem na ochranu zvířat, § 14a, kde se říká, že je „zakázáno provozovat mobilní zařízení typů pojízdných zvěřinců, exotárií, terárií
  a akvárií, v nichž jsou jedinci volně žijících druhů umístěni převážně v prostoru dopravního prostředku, s výjimkou zvířat, se kterými je pracováno v cirkusové manéži“. Vyhláška o drezuře navíc přímo říká „Delfínovití nesmí být chováni a využíváni k drezúře v mobilních zařízeních pro drezúru zvířat“.
 • Při transportu delfínů dojde k jejich týrání - podle zákona na ochranu zvířat se považuje mj. za týrání zvířat „vyvolávat bezdůvodně nepřiměřené působení stresových vlivů biologické, fyzikální nebo chemické povahy“. Doprava letadlem z místa v Turecku do Prahy (nakládání, vykládání, transport), přizpůsobování místním podmínkám, průběh show a jejich přeprava zpět nebo na jiné místo jistě na zvířata pozitivní vliv mít nebude.
 • Nepovažujeme za vhodné přibližovat dětem i dospělým život delfínů touto formou. Tato zvířata, stejně jako mnohá z těch, která jsou chována v českých cirkusech, mají své přirozené prostředí ve volné přírodě v jiných částech světa. Poznávání jejich života by mělo probíhat jinak než transportem do České republiky a navozováním stresových podmínek ve stísněných podmínkách bazénu v centru města.
 • Naprosto zásadně odmítáme využívání zvířat pro podnikatelské účely a požadujeme jejich zamezení změnou zákona na ochranu zvířat.
 • Zásadně odmítáme použití a drezuru lachtanů a mrožů při této akci, jak je uvedeno na několika místech na internetu při propagaci této show. Upozorňujeme, že v ČR je zakázána drezura nově narozených ploutvonožců už od r. 2004 a žádáme orgány ochrany zvířat, aby případné porušování odhalovala hned na začátku. Pravděpodobně tu také hrozí, že tato zvířata budou zapůjčena z některého českého cirkusu.

Co požadujeme:

 • Zásadní a neodkladnou změnu zákona na ochranu zvířat, odstranění výjimky pro drezuru nově narozených delfínovitých a zákaz drezury delfínovitých v České republice.
 • Detailní kontroly Státní veterinární správy, zda akce „Delfíni v Praze“ splňuje zákon na ochranu zvířat, vyhlášku o stanovení bližších podmínek pro chov a drezůru zvířat pro delfínovité, a to v dostatečném předstihu před započetím transportu do Prahy.
 • Vyzýváme firmy uvedené na plakátu akce, aby se distancovaly od sponzorství,
  a především žádáme vedení Hlavního města Prahy, aby přehodnotilo podporu jakéhokoliv druhu podnikání tohoto druhu.

Více informací najdete na www.cirkusybezzvirat.cz.

Kontaktní osoba: Barbora Bartušková Večlová, 777 835 651, infocentrum@svobodazvirat.cz

Petice ke stažení

»zpět do archivu aktualit

Aktuálně

Váš hlas má cenu 20 000 Kč

03.05.2018

Podpořte nás v hlasování o 20 000 Kč.

Chcete vědět více?

Není zebra jako zebra

24.05.2018

Zebra v cirkusu má podle české legislativy horší podmínky pro život, než jaké se obvykle vyžadují po ZOO či soukromých chovatelích. Pomozte nám to změnit, chtějte také Cirkusy bez zvířat.

Chcete vědět více?

Minimálně 11 zeber kočuje českými krajinami v cirkusech

22.05.2018

Minimálně 11 zeber kočuje českými krajinami v cirkusech. S velkou pravděpodobností je však skutečné číslo ještě vyšší. Pomozte nám to změnit.

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANTstudio.cz