Přidat RSS kanál Aktualit

Ekologická výchova

Svou hlavní náplň, ochranu zvířat, organizace rozšířila o aktivity směřující k výchově dětí a mládeže. Snaha Svobody zvířat směřuje k oslovení generace, která je od zvířat dnes mnohem více vzdálena než jejich předchůdci. Svoboda zvířat pořádá ekovýchovné programy od roku 2000.

Projekt ekovýchovných programů v Plzni finančně podpořil Nadační fond Zelený poklad.

Obecné informace

Cílem našich programů není jen zprostředkování informací, ale i změna způsobu uvažování a cítění, jenž by dlouhodobě vedl jednání dětí (lidí). Naší snahou je vychovat šetrné a ohleduplné bytosti, které jsou ke svému prostředí otevřené a dokážou samy pohotově hledat nové postupy k řešení problémů. Cítící člověk si sám musí uvědomit jistou ekologickou zodpovědnost a u dětí, které si ve školách a školkách budují hodnotové postoje, musíme vzbudit zájem, a povzbudit je tak k jednání. S ohledem na mentalitu dnešního „človíčka“ nesmíme žáky šokovat bez zájmu proneseným etickým či ekologickým problémem, což  u nich vede spíše k pasivitě a k postoji „stejně nic nedokážu“, ale spíše v nich pěstovat schopnost samostatně se informovat, vstřebávat poznatky, hodnotit je a vyvodit ze své činnosti důsledky.

Svým zaměřením se Svoboda zvířat orientuje na problematiku ochrany zvířat, na jejich život, adaptaci na současné podmínky, na vztah k prostředí, vliv člověka na zvířata a prostředí, vliv zvířat na člověka, pochopení propojenosti a  svázanosti procesů mezi lidmi, přírodou a zvířaty. 

↑↑zpět nahoru


Nabídka programů pro 1. stupeň ZŠ

Programy jsou tematicky i obsahově přizpůsobeny věku posluchačů. Děti pracují jak ve skupinách, ve kterých řeší konkrétní úkoly, tak samostatně na připravených pracovních listech. Každé dítě na konci hodiny obdrží omalovánky a certifikát o absolvování programu.

V současné době nabízíme tyto programy pro 1. stupeň ZŠ:

 • Zvířátka u nás doma aneb umíme se o ně starat

  Děti se během hry a skupinové aktivity stanou odborníky na různá zvířátka, která nejčastěji chováme ve svých domácnostech, a jako skupina pak získané znalosti společně odprezentují. Během diskuze se zamyslí nad různými pojmy, spojenými s ochranou zvířat. V programu se bude průběžně pracovat s poskytnutými výukovými materiály. (pracovní listy)

 • Zvířátka na farmě aneb jak se jim tam žije

  Během aktivity si děti vyzkoušejí, jestli vědí, odkud pochází výrobky naší spotřeby. Zamyslíme se nad tím, jak se změnil vztah člověka k hospodářským zvířatům za posledních několik set let a porovnáme rozdíly mezi ekologicky šetrným hospodářstvím a velkochovy. Získané vědomosti děti uplatní během závěrečné aktivity, při níž se pokusí podívat se na svět očima hospodářských zvířat a nakreslí pohlednici pro své zvířecí kamarády. (pracovní listy)

 • Zvířátka a zábava aneb chodíte do cirkusu a ZOO

  Děti vyjádří své názory v diskuzi o kladech a záporech chovu exotických zvířat v cirkusech. Pro odreagování bude zařazena dramatická aktivita, při níž děti ve skupinkách předvedou vybrané výjevy jako tzv. živý obraz. Po krátkém úvodu do historie zoologických zahrad budou děti společně tvořit plakát o zvířeti chovaném v zajetí s důrazem na porovnání jeho přirozeného životního prostředí a prostředí, které mu poskytl člověk. (pracovní listy)

  ↑↑zpět nahoru


Nabídka programů pro 2. stupeň ZŠ

Ochrana zvířat je stále častěji probíraným tématem a mladí lidé se k němu velmi rádi vyjadřují. Tyto programy jim poskytnou základní přehled o nejdůležitějších problémech etiky ochrany zvířat. Zároveň osvědčí vlastní schopnosti diskuse, spolupráce a empatie. Každý žák na konci programu obdrží materiály doplňující dané téma. 

V současné době nabízíme tyto programy pro 2. stupeň ZŠ:

 • Zvířata jako součást průmyslu

  Děti budou pracovat s připravenými pracovními listy a budou diskutovat o otázkách spojených s danou problematikou. Formou aktivity se seznámí s produkty netestované kosmetiky (dostanou za úkol roztřídit kosmetiku na běžně užívanou a na tu, která nebyla testována na zvířatech). Na závěr se odreagují během skupinové činnosti, při níž budou vymýšlet televizní reklamu na šampón, kterou poté rovněž dramaticky ztvární. (pracovní listy)

 • Zvířata na farmě

  Žáci se zamyslí nad rozdíly, které lze nalézt v chovu zvířat na ekologicky šetrných farmách a ve velkochovech. Pro jasnější představu jim bude promítnuto krátké video, které dané rozdíly podtrhne. Své názory pak projeví ve společné diskuzi. V další aktivitě se děti seznámí s články, které se v minulosti objevily v tisku, a budou mít za úkol ve skupinách napsat krátký novinový článek na podobné téma. (pracovní listy)

 • Zvířata v cirkusech a ZOO

  Žáci vyjádří své názory v diskuzi o kladech a záporech chovu exotických zvířat v cirkusech. Pro utvoření jasnější představy o problematice promítneme žákům krátké video a pro odreagování bude zařazena dramatická aktivita, při níž děti ve skupinkách ztvární vybrané výjevy jako tzv. živý obraz. Po krátkém úvodu do historie zoologických zahrad budou žáci společně tvořit plakát o zvířeti chovaném v zajetí s důrazem na porovnání jeho přirozeného životního prostředí a prostředí, které mu poskytl člověk. (pracovní listy)

  ↑↑zpět nahoru


Objednejte si nás!

Vhodně je podle náročnosti upraven nejen obsah výuky, ale i použití různých motivačních postupů a metod výuky.

 • délka programu: 90 minut
 • cena programu: 30 Kč / dítě 
 • vhodná  pro předměty: biologie, přírodopis, rodinná a výtvarná výchova, dramatická výchova, občanská nauka, ekologie a další společensko-vědní předměty
 • počet žáků: max. 30

Nabídku ekovýchovných programů najdete letáčkuProgramy si můžete objednat prostřednictvím tohoto formuláře:

Objednávka programu ekologické výchovy

Předmět objednávkyKontaktní informace* ... prosím vyplňte položky označené hvězdičkou. Budeme tak moci rychleji a lépe s Vámi komunikovat a plánovat Vaši schůzku. Děkujeme.

Pro bližší informace prosím pište na e-mail ekovychova@svobodazvirat.cz, případně volejte na tel. číslo 605 400 526 (Irena Šímová). Děkujeme.

↑↑zpět nahoru


Hodnocení učitelů

Každý vyučující, jehož třídu navštívíme, pro nás vyplní hodnocení, které je zdrojem cenných podnětů k vylepšení našich programů. Přinášíme Vám několik ukázek, které nás nejvíce potěšily:

Simona Fialová, ZŠ Martina Luthera Plzeň: 

"Přístup lektorky byl výborný, děti dokázala nadchnout, aktivity vysvětlovala přiměřeně věku dětí. Zapojily se všechny děti, činnosti byly hravé, s prvky pohybu, angličtina přiměřená úrovni dětí. Velice se mi program líbil. Zajímavé byly pracovní listy i certifikáty. Děkujeme!"  (program Zvířátka u nás doma, 1. stupeň ZŠ)

Alena Pospíšilíková, 22. ZŠ Plzeň:

"Zajímavý program, navázali jsme na téma chovatelství v PČ pro 6. a 7. ročníky. Takové programy jsou vhodné k zařazení do ročního plánu EVVO." (program Zvířata v cirkusech a ZOO, 2. stupeň ZŠ)

Pavla Hrabačková, 26. ZŠ Plzeň:

"Téma zajímavé a poučné. Děti i ostře diskutovaly o značkách a názorech na výrobky. Velmi hezky připravený program." (program Zvířata jako součást průmyslu, 2. stupeň ZŠ)

↑↑zpět nahoru


Fotogalerie

Obrázky dětí (program Zvířátka na farmě aneb jak se jim tam žije)
Obrázky dětí (program Zvířátka na farmě aneb jak se jim tam žije)
Obrázky dětí (program Zvířátka na farmě aneb jak se jim tam žije)
Obrázky dětí (program Zvířátka na farmě aneb jak se jim tam žije)
Obrázky dětí (program Zvířátka na farmě aneb jak se jim tam žije)
Obrázky dětí (program Zvířátka na farmě aneb jak se jim tam žije)
Obrázky dětí (program Zvířátka na farmě aneb jak se jim tam žije)
Obrázky dětí (program Zvířátka na farmě aneb jak se jim tam žije)
Obrázky dětí (program Zvířátka na farmě aneb jak se jim tam žije)

Aktuálně

Divoká zvířata v cirkusech potřebují Vaši pomoc!

13.11.2017

Divoká zvířata do cirkusu nepatří, to je jasné. Ale sami si prosadit Cirkusy bez zvířat nedokážou. Spustili jsme pro ně darovací stránku, na které jim můžete pomoci, aby jejich hlas začal být vidět a slyšet, mohli si dovolit vytisknout spousty letáčků, bannerů, platit si reklamu na facebooku apod. Buďte mezi prvními, kdo jim propůjčí svůj hlas.

Chcete vědět více?

V Praze se protestovalo za zákaz využívání divokých zvířat v cirkusech

09.11.2017

Svoboda zvířat uspořádala ve čtvrtek 9. listopadu protest za práva zvířat s názvem „Cirkusy bez zvířat“. Zúčastnilo se ho přes 40 lidí. Protest „Cirkusy bez zvířat“, který se konal v Prazepřed cirkusem Humberto sídlícím momentálně u Thomayerovy nemocnice, měl za cíl upozornit na současný celosvětový trend zákazu využívání divokých zvířat v cirkusech.

Chcete vědět více?

Cirkusy bez zvířat - protest Praha 9.11.17

30.10.2017

Přijďte říct svoje "ANO" CIRKUSŮM BEZ ZVÍŘAT na veřejné shromáždění ve čtvrtek 9.11.2017. Sraz v 15:45 před Cirkusem Humberto (naproti Thomayerově nemocnici, Praha - Krč).

Chcete vědět více?

»všechny aktuality

© 2009 Svoboda zvířat ¦ Všechna práva vyhrazena - organizace na ochranu zvířat

Design © Hanja.eu ¦ výroba webových stránek ANTstudio.cz